Фото проект ПОКОЛЕНИЯ | MARIMOart.lv. Услуги рекламного фотографа

ПОКОЛЕНИЯ

Mēs bieži mēdzam kritizēt jaunatni par to, ka tā neatbilst mūsu ideāliem un cerībām. Iespējams, reizēm mēs to darām tāpēc, ka tā ir labāka par mums. Lai vai kā, mums nav taisnība, jo, lai jaunā paaudze izaugtu tāda, kādu mēs sapņojam to redzēt, mums pašiem vajag krietni papūlēties, veltot tai daudz laika un spēku.

Šajā izstādē ir apkopotas visdažādāko cilvēku atklāsmes. Es viņus ļoti cienu un esmu pateicīgs, ka viņi nebija vienaldzīgi un bija atklāti. Marika Ģederte, Natālija Vasiļjeva, Gundega Skudriņa, Diāna Pīrāgs, Valdis Melderis, Māris Jansons, Signe Meirāne, Anna Rozīte, Svetlana Loeva, Elita Drāke, Jeļena Prokopčuka, Inta Brikše, Darja Podoļako un Anatolijs Fečins, Ieva Adamss, Anna Ledskalniņa, Jakovs Rafalsons, Lolita Neimane, Ināra Kolmane, Ģirts Ķesteris. Viņi visi ne vien fotogrāfijās parādīja savu attieksmi pret saviem bērniem, bet arī atbildēja uz ļoti vienkāršiem, taču vienlaikus ārkārtīgi sarežģītiem jautājumiem: kādu es redzu nākamo paaudzi un ko es gribētu tai nodot?

Ar projektu «Paaudzes» es vēlos rosināt aizdomāties par to, ko mēs varam darīt šeit un tagad, lai bērni un jaunieši mums līdzās izaugtu godīgi un humāni — tādi, kādus mēs tos redzam savā iztēlē. Es ceru, ka man tas izdosies!

Liels paldies visiem projekta dalībniekiem un atbalstītājiem!

Atsevišķs paldies ir vizāžistei Alisei Šepeļai par projekta varoņu make-up un frizūrām, kā arī par to, ka viņa ir spējusi lieliski izcelt katra dalībnieka raksturu!

Анна Ледскалниня
Анна Ледскалниня
Анна Розите
Анна Розите
Анатолий Фечин и Дарья Подоляко
Анатолий Фечин и Дарья Подоляко
Диана Пирагс
Диана Пирагс
Елена Прокопчук
Елена Прокопчук
Элита Драке
Элита Драке
Ева Адамс
Ева Адамс
Гиртс Кестерис
Гиртс Кестерис
Гундега Скудриня
Гундега Скудриня
Инара Колмане
Инара Колмане
Инта Брикше
Инта Брикше
Яков Рафальсон
Яков Рафальсон
Лолита Неимане
Лолита Неимане
Марика Гедерте
Марика Гедерте
Марис Янсонс
Марис Янсонс
Наталья Васильева
Наталья Васильева
Сигне Мейране
Сигне Мейране
Светлана Лев
Светлана Лев
Валдис Мелдерис
Валдис Мелдерис

VĪDES IZSTĀDE

This website use Cookies

Cookie policy